logotyp

typizace HLA

HLA / MHC

Jedná se o genetický systém, který je primárně zodpovědný za rozeznávání vlastního od cizorodého (Major Histocompatibility Complex). U člověka je hlavním histokompatibilním systémem komplex HLA (Human Leucocyte Antigen) – rozsáhlý komplex genů, které determinují povrchové molekuly (antigeny) umístěné v plazmatické membráně buněk. 
Antigeny se chovají jako transplantační, tzn. že jsou příčinou odhojení tkáně při inkompatibilních transplantacích. HLA systém  lokalizovaný v určitém úseku krátkého raménka chromosomu 6. Obsahuje geny pro histokompatibilní antigeny, složky komplementu a pravděpodobně i Ir-geny (immune response genes – geny zodpovědné za intenzitu imunitní odpovědi). Hlavní fyziologickou funkcí molekul MHC je předkládat antigeny nebo jejich fragmenty buňkám imunitního systému, především T-lymfocytům (prezentace antigenu je prvním předpokladem pro rozvoj imunitní reakce a tím obrany proti napadení mikroorganismy). Pomocí těchto molekul buňky imunitního systému vzájemně kooperují. 

Partnerské odkazy: Bome.cz - pomůcky pro stomatologii,amalgam,výroba rtuti,chemikálie pro průmysl,pomůcky pro kadeřnictví a kosmetické salony

Vytvořeno © 2007/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign