logotyp

HISTO TYPE pro realtime PCR

BAG HISTO TYPE pro realtime PCR

Real time PCR přináší do HLA typizace možnost odstranění gelové elektroforézy, která je nezbytná pro SSP PCR. To zkracuje celý pracovní proces, snižuje výrazně možnost kontaminace laboratoře amplikony a snižuje nároky na lidskou práci a možnost lidské chyby. Další nespornou výhodou je možnost multiplexace reakcí.

FastQ B*27

novinka 2018

real time PCR pro onemocnění asociovaná s HLA

Katalogové číslo:  728208
Počet testů:          96

 • 1 PCR směs v tekuté formě
 • 3 detekční barvy
 • použitelné na více typech real time cyclerů (validováno na Biorad CFX96 i Roche Light Cycler 480
 • lze využít široké rozmezí koncentrace DNA (10-150 ng) - měření koncentrace DNA není nutné při použití obvyklých metod extrakce DNA

ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ POSTUP
 • REAKČNÍ SMĚS
  • 2 μl Q Primermix (primery a Taq Man próby)
  • 2 μl Q Mastermix (PCR pufr s Taq polymerázou)
  • 1 μl Vzorku DNA (10-150 ng / μl)
  • 5 μl Destilované vody

 • Provede se PCR v RT-PCR cykléru: cca 1 hod. 20 min.
 •  Interpretace výsledků - není nutný žádný speciální software

HISTO TYPE Rainbow

NOVINKA ROKU 2019 (podzim testovací verze) / 2020 (začátek roku CE IVD verze) 


HISTO TYPE Coeliac Disease Q

HISTO TYPE Coeliac Disease Q chystáme na podzim 2019

JIž roky prodáváme velice populární SSP PCR soupravu pro průkaz HLA alel asociovaných s celiakií HISTO TYPE Celiac dissease.
V průběhu podzimu rozšíříme naši nabídku i o real-time screeningový test. Jednoduchý, ekonomický, nenáročný na práci. Ve dvou multiplexových reakcích umožňuje průkaz nejhojnějších HLA alel asociovaných s celiakií. Později bude následovat rozšiřující souprava (více reakcí) pro bezrozporný průkaz veškerých asociovaných alel. 


Partnerské odkazy: Bome.cz - pomůcky pro stomatologii,amalgam,výroba rtuti,chemikálie pro průmysl,pomůcky pro kadeřnictví a kosmetické salony

Vytvořeno © 2007/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign