logotyp

VIROLOGIE - Covid19

V několika posledních letech se BAG Diagnostics přestala věnovat virologické diagnostice, ale metody RT PCR jsme rozvíjeli pro naši HLA a transfuzní diagnostiku. Proto jsme na jaře 2020 mohli přijít s naším RT PCR testem na přítomnost viru SARS-COV-2 a následně i s jeho zrychlenou variantou. Vznikla tak nová řada výrobků ViroQ. V součastnosti dokončujeme cerifikaci testovací soupravy pro současnou detekci více respiračních virů. 
Tak jako vždy se snažíme, aby naše výrobky byly použitelné v co nejšírším množství laboratoří, proto i výrobky řady VirQ nemají striktní požadavky na metodu extrakce RNA, ani na konkrétní RT cyklér, validované jsou aktuálně pro CFX Bio-rad, LightCycler 480 i Quant Studio, ale funkční jsou i na dlaších RT PCR cyklérech.
Pro snadnou manipulaci i při vysokém množství vzorků volíme cestu jediné PCR reakce a dvou detekovaných virových genů (RdRp a E) abyse vyloučila možnst falešně negativního výsledku, pokud by cílové místo na jednom z genů bylo pozměněné. Detekci tří genů již považujeme za nadbytečnou, možnost mutace ve dvou místech zároveň považujeme za minimální. Všechny soupravy ovčem mají vnitřní kontrolu založenou na průkazu lidské RNAsy P, aby se vyloučili falešně negativní výsledky v důsledku nedokonalého odběru či transportu vzorku.
Všechny naše výrobky jsou certifikované jako CE IVD.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

ViroQ® SC2 Variant 1

15.2. 2021:
souprava na detekci jedotlivých variant SARS-CoV-2!
souprava využívá zkrácený PCR profil - výsledky již za 60 minut
detekované varianty: UK B.1.1.7; ZA B.1.351; BR P.1; BR P.2; BR B.1.1.28
pro více informací nás prosím kontaktuje

SARS-CoV-2_Antigen_Rapid_Test

Nový test pro rychlou, levnou a jednoduchou diagnostiku SARS-CoV-2. Pro provedení testu není třeba laboratorní vybavení a hodí se proto i do nezdravotnických zařízení. Test využívá jako zdroj materiálu výtěr z nosu, který je přesnější než stěry z ústní dutiny a slin. 

kat.č. 728290SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test   25 testů v balení

kat.č. 728292Swabs - stěrové tyčky  25 kusů v balení  

pro více informací nás prosím kontaktuje.

BAG ViroQ SARS-CoV-2

RT-PCR test na diagnostiku SARS-CoV-2

CERTIFIKACE CE

princip testu:
Extrahovaná RNA viru je v jednom kroku PCR přeložena do cDNA. Tato cDNA je v té samé PCR reakci namnožena s primery specifickými k vybraným genům viru SARS-CoV-2 (a kontrolnímu lidskému genu) a jsou detekovány produkty amplifikace.

doba trvání testu a validované RT-cykléry:  
V RT-cykléru Biorad CFX-Cycler trvá PCR program cca 90 minut, ještě o něco rychlejší je v cyklérech Qaunt Studio. Validováno též pro LightCycler 480, test bude funkční na všech standardních RT-cyklérech se čtyřmi barevnými kanály 
 
obsah soupravy: 

  1. Master mix: pro jednokrokovou PCR -> reverse transkripce + amplifikace 
  2. Reconstituční pufr 
  3. směs primerů a prób:
barva 1: virový gen 1 (E-Gen)
barva 2: virový gen 2 (RdRp Gen)
barva 3: buněčná kontrola (household gen) (RNAse P) 
  1. Pozitivní kotrola (SARS-CoV-2 pozitivní kotrola) (ViroQ Pos Ctrl)
Katalogové číslo 728250 / 96 testů
Katalogové číslo 728251 / 480 testů

 

distribuce a skladování:
soupravy budeme distribuovat při pokojové teplotě, tepolota skladování při -20 °C.

Zahrnutí buněčné kotroly do testu zabrání falešně negativním výsledkům testu v případech, kdy důvodem negativního výsledku je nedostatečné množství materiálu. 


Více informací naleznete na anglické verzi stránek BAG Diagnostics.


ViroQ SARS-FluA/B-RSV

Nová souprava  kombinující průkaz SARS Cov-2 spolu s chřipkou A/B a RSV. Umožˇuje v jediné reakci rozlišit nejběžněší respirační onemocnění a odlišit je od Covid 19.

Souprava je CE IVD certifikovaná.

Velmi rychlý teplotní profil - při citlivosti 5 kopií na reakci pouze 60 minut a jediná PCR reakce pro průkaz všech 4 virových agens. 

Souprava využívá pro průkaz SARS-CoV-2 viru geny RdRP a N (podle doporučení WHO)  v jednom barevném kanálu, ve druhém pak geny pro chřipku A a chřibku B a ve třetím pak gen pro RSV. Ve čtvrtém barevném kanálu je pak buněčná kontrola zabezpečující jak jistotu správného odběru vzorku, tak i extrakce RNA.

kat.č. 728267 ViroQ SARS-FluA/B-RSV 96 testů
kat.č. 728268 ViroQ SARS-FluA/B-RSV 480 testů


Pro více informací nás prosím kontaktujte.
BAG Diagnostics GmbH, organizační složka

tel: +420 286 840 508
tel: +420 777 227 437
fax: +420 286 840 510

E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Home page: http://www.bag-diagnostics.cz

IČO: 27569616
DIČ: CZ27569616

Informace o GDPR a cookies
tel: +420 286 840 508 , tel: +420 777 227 437 , E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Vytvořeno © 2007 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign