logotyp

VIROLOGIE - Covid19

V několika posledních letech se BAG Diagnostics přestala věnovat virologické diagnostice, ale metody RT PCR jsme rozvíjeli pro naši HLA a transfuzní diagnostiku. Proto jsme na jaře 2020 mohli přijít s naším RT PCR testem na přítomnost viru SARS-COV-2 a následně i s jeho zrychlenou variantou. Vznikla tak nová řada výrobků ViroQ. V součastnosti dokončujeme cerifikaci testovací soupravy pro současnou detekci více respiračních virů. 
Tak jako vždy se snažíme, aby naše výrobky byly použitelné v co nejšírším množství laboratoří, proto i výrobky řady VirQ nemají striktní požadavky na metodu extrakce RNA, ani na konkrétní RT cyklér, validované jsou aktuálně pro CFX Bio-rad, LightCycler 480 i Quant Studio, ale funkční jsou i na dlaších RT PCR cyklérech.
Pro snadnou manipulaci i při vysokém množství vzorků volíme cestu jediné PCR reakce a dvou detekovaných virových genů (RdRp a E) abyse vyloučila možnst falešně negativního výsledku, pokud by cílové místo na jednom z genů bylo pozměněné. Detekci tří genů již považujeme za nadbytečnou, možnost mutace ve dvou místech zároveň považujeme za minimální. Všechny soupravy ovčem mají vnitřní kontrolu založenou na průkazu lidské RNAsy P, aby se vyloučili falešně negativní výsledky v důsledku nedokonalého odběru či transportu vzorku.
Všechny naše výrobky jsou certifikované jako CE IVD.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

BAG ViroQ SARS-CoV-2

RT-PCR test na diagnostiku SARS-CoV-2

CERTIFIKACE CE

princip testu:
Extrahovaná RNA viru je v jednom kroku PCR přeložena do cDNA. Tato cDNA je v té samé PCR reakci namnožena s primery specifickými k vybraným genům viru SARS-CoV-2 (a kontrolnímu lidskému genu) a jsou detekovány produkty amplifikace.

doba trvání testu a validované RT-cykléry:  
V RT-cykléru Biorad CFX-Cycler trvá PCR program cca 90 minut, ještě o něco rychlejší je v cyklérech Qaunt Studio. Validováno též pro LightCycler 480, test bude funkční na všech standardních RT-cyklérech se čtyřmi barevnými kanály 
 
obsah soupravy: 

  1. Master mix: pro jednokrokovou PCR -> reverse transkripce + amplifikace 
  2. Reconstituční pufr 
  3. směs primerů a prób:
barva 1: virový gen 1 (E-Gen)
barva 2: virový gen 2 (RdRp Gen)
barva 3: buněčná kontrola (household gen) (RNAse P) 
  1. Pozitivní kotrola (SARS-CoV-2 pozitivní kotrola) (ViroQ Pos Ctrl)
Katalogové číslo 728250 / 96 testů
Katalogové číslo 728251 / 480 testů

 

distribuce a skladování:
soupravy budeme distribuovat při pokojové teplotě, tepolota skladování při -20 °C.

Zahrnutí buněčné kotroly do testu zabrání falešně negativním výsledkům testu v případech, kdy důvodem negativního výsledku je nedostatečné množství materiálu. 


Více informací naleznete na anglické verzi stránek BAG Diagnostics.


ViroQ Rapid SARS-CoV-2

Inovovaná verze soupravy ViroQ SARS-CoV-2 s upraveným teplotním profilem pro ještě rychlejší zpracování vzorků. Doba potřebaná pro RT PCR pouze 60 minut.kat.č 728263 ViroQ Rapid SARS-CoV-2 96 Testů
kat.č. 728264 ViroQ Rapid SARS-CoV-2 480 Testů

ViroQ SARS FluA /B RSV RT PCR

NOVINKA: Na přelom října a listopadu pro vás chystáme soupravu kombinující průkaz SARS Cov-2 spolu s chřipkou A/B a RSV. Umožní v jediné reakci rozlišit nejběžněší respirační onemocnění a odlišit je od Covid 19. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
Partnerské odkazy: Bome.cz - pomůcky pro stomatologii,amalgam,výroba rtuti,chemikálie pro průmysl,pomůcky pro kadeřnictví a kosmetické salony

Vytvořeno © 2007/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign