logotyp
Login

HLA testy pro realtime PCR

HLA testy pro realtime PCR

Real time PCR přináší do HLA typizace možnost odstranění gelové elektroforézy, která je nezbytná pro SSP PCR. To zkracuje celý pracovní proces, snižuje výrazně možnost kontaminace laboratoře amplikony a snižuje nároky na lidskou práci a možnost lidské chyby. Další nespornou výhodou je možnost multiplexace reakcí.

HISTO TYPE RainbowFastQ B*27

real time PCR pro onemocnění asociovaná s HLA

Katalogové číslo:  728208
Počet testů:          96

 • 1 PCR směs v tekuté formě
 • 3 detekční barvy
 • použitelné na více typech real time cyclerů (validováno na Biorad CFX96 i Roche Light Cycler 480
 • lze využít široké rozmezí koncentrace DNA (10-150 ng) - měření koncentrace DNA není nutné při použití obvyklých metod extrakce DNA

ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ POSTUP
 • REAKČNÍ SMĚS
  • 2 μl Q Primermix (primery a Taq Man próby)
  • 2 μl Q Mastermix (PCR pufr s Taq polymerázou)
  • 1 μl Vzorku DNA (10-150 ng / μl)
  • 5 μl Destilované vody

 • Provede se PCR v RT-PCR cykléru: cca 1 hod. 20 min.
 •  Interpretace výsledků - není nutný žádný speciální software

FastQ B*27 direct

obdoba našeho testu FastQ B*27 pro práci přímo z plné krve, bez nutnosti extrakce DNA

katalogové číslo: 728201
počet testů v balení: 96

FastQ CD

FastQ CD
JIž roky prodáváme velice populární SSP PCR soupravu pro průkaz HLA alel asociovaných s celiakií HISTO TYPE Celiac dissease.
Nově je v naší nabídce i real-time test. Jednoduchý, ekonomický, nenáročný na práci. Ve dvou multiplexových reakcích umožňuje průkaz nejhojnějších HLA alel asociovaných s celiakií. Později bude následovat rozšiřující souprava (více reakcí) pro bezrozporný průkaz veškerých asociovaných alel. 


BAG Diagnostics GmbH, organizační složka

tel: +420 286 840 508
tel: +420 777 227 437
fax: +420 286 840 510

E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Home page: http://www.bag-diagnostics.cz

IČO: 27569616
DIČ: CZ27569616

Informace o GDPR a cookies
tel: +420 286 840 508 , tel: +420 777 227 437 , E-mail: info@bag-diagnostics.cz

Vytvořeno © 2007 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www pro zdravotnictví Spolupráce: Webdesign